VirtualBox 4.1.0

VirtualBox 4.1.0

przez -
11 931
Oracle VirtualBox

Firma Oracle poinformowała o wydaniu aplikacji VirtualBox 4.1.0 – aplikacji służącej, jako maszyna wirtualna. Wersja otwarta jest pozbawiona kilku funkcji, dostępnych wyłącznie w wersji własnościowej (darmowej do osobistego i testowego użytku). Najważniejszą zmianą jest dodanie funkcji umożliwiającej klonowanie maszyn wirtualnych. Można to zrobić z poziomu interfejsu lub VBoxManage, z czego sklonowane maszyny można dalej klonować jedynie za pomocą tego drugiego narzędzia.

Ulepszono kreator tworzenia nowych wirtualnych dysków

  • Nowy kreator kopiowania nowych wirtualnych dysków
  • Poprawiono skalowanie okien dla Windows i Mac OS X
  • Zwiększono limit pamięci dla maszyn wirtualnych w trybie 64-bitowym do 1 TB
  • Eksperymentalne wsparcie dla szyny PCI dla linuksowych gospodarzy
  • Dla goszczonych systemów Windows pojawiła się eksperymentalna obsługa interfejsu Windows Aero
  • Eksperymentalne wsparcie dla szybkiego podłączania dysków twardych SATA za pomocą VBoxManage

Poprawiono również sporo błędów, o których przeczytamy w changelogu.