VirtualBox 4.1.12

VirtualBox 4.1.12

przez -
0 544
Oracle VirtualBox

Ogłoszono wydanie VirtualBox 4.1.12, aplikacji pozwalającej na wirtualizację różnych systemów operacyjnych na jednym komputerze. Dodatki dla systemów pod Linuksem zawierają poprawki kompilacji dla jądra Linux 3.4-RC1, podczas gdy te pod Windows, pokazują wreszcie poprawny znacznik czasu, podczas zamykania pliku. Inne zmiany to poprawki błędów dla Virtual Machine Monitor (VMM), interfejsu linii komend VBoxManage dla VirtualBox i wrappera usługi VBoxSVC SMF. Naprawiono także problemy z awariami dźwięku, Host Guest Communication Manager (HGCM) i VBoxService.