VirtualBox 4.2

VirtualBox 4.2

przez -
5 1283
Oracle VirtualBox

Ogłoszono wydanie VirtualBox 4.2, aplikacji pozwalającej na wirtualizację różnych systemów operacyjnych na jednym komputerze. W najnowszej wersji pojawiło się wiele interesujących i długo oczekiwanych zmian. Dodano wsparcie dla funkcji przeciągnij i upuść, z linuksowego hosta do maszyny wirtualnej z Linuksem. Trwają nadal prace nad wersją w odwrotnej kolejności oraz dla większej liczby wirtualek. Została dodana funkcja robienia zrzutów ekranu aktualnie używanej wirtualnej maszyny oraz wsparcie dla obrazów QED, QCOW (pełne wsparcie dla v1 i tylko do odczytu dla v2) oraz tylko do odczytu VHDX.

Z reszty zmian:

  • Udoskonalono wsparcie Windows 8, poprawki dla trybu 3D
  • Dodano wsparcie dla 36 kart sieciowych, w kombinacji z chipsetami ICH9 oraz ograniczanie przepustowości sieci
  • W interfejsie graficznym pojawiły się grupy maszyn wirtualnych, tryb ekspercki podczas tworzenia oraz zmiana niektórych ustawień w czasie pracy
  • Pojawiła się opcja startu maszyny wirtualnej podczas uruchamiania systemu Linux, OS X i Solarisa
  • Dodano automatyczne sortowanie listy maszyn wirtualnych
  • Udoskonalono API do kontrolowania maszyn wirtualnych
  • Zaimplementowano możliwość wypalania płyt w trybie udostępniania
  • Dodano wsparcie dla udostępniania wielu portów na hostach Windows

Instalacja na Ubuntu

Na początek usuwamy starą wersję:

sudo apt-get remove virtualbox-4.1

Dodajemy repozytorium Oracle:

echo "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian $(lsb_release -sc) contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list

Dodajemy klucz publiczny:

wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -

Aktualizujemy repozytoria i instalujemy najnowszą wersję:

sudo apt-get update && sudo apt-get install virtualbox-4.2

Niestety, ale najnowsza wersja jest dostępna jedynie dla Ubuntu 12.04.1 LTS i Ubuntu 12.10 Beta 1, ponieważ wymagana jest zależność libc 2.15. Jeżeli pobieranie działało by zbyt wolno należy pobrać odpowiednią paczkę ze strony virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads.

Warto również pobrać rozszerzenia, dodające nam obsługę urządzeń USB 2.0, VirtualBox RDP i bootowania PXE dla kart Intela:
Dla VirtualBoksa 4.2:

wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.2.0/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.0-80737.vbox-extpack

Dla VirtualBoksa 4.1.22:

wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.1.22/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.22.vbox-extpack

Instalujemy je z poziomu VirtualBoksa – Plik -> Ustawienia globalne -> Rozszerzenia. Aby działała nam funkcja Przeciągnij i Upuść z hosta na maszynę wirtualną, należy zainstalować dodatki z poziomu Urządzenia -> Zainstaluj Dodatki (Guest Additions).