Kristian Høgsberg ogłosił wydanie Weston 1.3.1, kompozytora Waylanda który odpowiada za wyświetlanie pulpitu. Naprawiono problemy z przełączaniem VT na Xy, szybkie przełączanie VT w systemie, kompilację FBDEV bez EGL, obsługę blokowanie ekranu w kompozytorze, tryb pełnego ekranu dla X11 i wiele innych. Dodano także nową opcję do wyłączania obsługi fade-in i touch-to-focus dla dotykowych ekranów.