Wi-Fi Alliance ogłasza WPA3 w celu zabezpieczenia sieci

Wi-Fi Alliance ogłasza WPA3 w celu zabezpieczenia sieci

przez -
0 679
Bezpieczeństwo i szyfrowanie

Wi-Fi Alliance ogłosiła Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3), nowy standard zabezpieczeń, który znacznie zwiększa bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. WPA2, który jest teraźniejszym standardem istnieje już od 14 lat, więc można stwierdzić, że jest po prostu przestarzały.

Prace nad WPA3 przyśpieszyły w ostatnim czasie za sprawą luki w zabezpieczeniach WPA i WPA2 o nazwie KRACK (Key Reinstallation Attack) ujawnionej się w ubiegłym roku.

Nowy standard zabezpieczeń będzie zawierał cztery funkcje, które poprawią bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych.
Pierwszym z nich jest ochrona osób korzystających ze słabych haseł, a także ochrona przed atakami słownikowymi. Po drugie możliwość korzystania z urządzeń, które obsługują wifi – jako panelu konfiguracyjnego dla innych urządzeń. Trzecie ulepszenie dotyczy otwartych sieci Wi-fi, przykładowo tych ze sklepów czy restauracji. WPA3 da każdemu użytkownikowi zindywidualizowane szyfrowanie danych bez konieczności konfigurowania hasła sieciowego.
Po czwarte WPA3 ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa dla sieci rządowych, obronnych i przemysłowych, dzięki zastosowaniu pakietu komercyjnego algorytmu bezpieczeństwa narodowego (CNSA). CNSA to 192-bitowy protokół bezpieczeństwa obowiązujący dla bezpiecznych sieci.