Wikimedia Foundation

Wikimedia Foundation udostępniła dzisiaj nową wersję swojej polityki otwartego dostępu. Najważniejszym jej punktem jest licencja publiczna lub CC0, na której mają być udostępniane wszelakie materiały wyprodukowane przez fundację. Wszelaki kod źródłowy powinien posiadać licencję GPLv2 lub inną z tej listy. Pliki multimedialne natomiast powinny być udostępniane na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 lub innej wolnej licencji. Tym samym Wikipedia Foundation dołączyła do inicjatywy SPARC, która wspiera w pełni wolny dostęp do zasobów naukowych.