Wine 0.9.61

Wine 0.9.61

przez -
1 407
Wine

Wczoraj wydane zostało Wine 0.9.61. Wraz z tym wydaniem kod zostaje zamrożony. Oznacza to, że programiści nie będą dodawać żadnych nowych dodatków, lecz skupią się nad eliminacją błędów. Pierwsza wersja RC ukaże się już 9 maja. Do wydania wersji 1.0 zostało do naprawienia 45 błędów.

Natomiast w wersji 0.9.61 dodano automatyczną aktualizację WINEPREFIX. Winhelp korzysta teraz z Richedit. Samo Richedit uległo wielu poprawkom. Ulepszono wsparcie dla IME oraz poprawiono quartz.

Więcej informacji na temat drogi rozwojowej WINE można przeczytać w Wine Release Plan.