Wine 1.3.32

Wine 1.3.32

przez -
4 454
Wine

Pojawiła się kolejna wersja rozwojowa Wine 1.3.32 – narzędzia do uruchamiania aplikacji napisanych dla systemów Windows, pod dystrybucjami Linuksa, BSD i Mac OS X. Ulepszono wsparcie dla tekstu BiDi, które pojawiło się z Wine 1.3.31 w kontroli wielowierszowej. Dodano wsparcie wzorów pędzli do silnika DIB oraz drobe poprawki plików MSXML. Usprawniono sterownik PostScript. Silni DIB jest częścią podsystemu, który służy jako sterownik płaskiej ramki bufora flat frame-buffer, w celu obsługi Device Independent Bitmaps. Aplikacje windowsowe rysują do niego poprzez GDI.