Wine 1.5.0

Wine 1.5.0

przez -
13 559
Wine

Pojawiła się pierwsza wersja rozwojowa Wine 1.5, z nowej linii. Jest to narzędzie do uruchamiania aplikacji napisanych dla systemów Windows, pod dystrybucjami Linuksa, BSD i Mac OS X. Dodano nową wersję silnika Gecko, wstępne wsparcie w użytkowaniu kosza na Mac OS X, wsparcie dla ścieżek gradientów w GdiPlus. Udoskonalono MSXML, obsługę 64 bitowych wyjątków oraz naprawiono sporo błędów.