Ogłoszono wydanie Wine 1.7.22. Udoskonalono obsługę ciasteczek internetowych. Sterownik OS X CoreAudio używa AUHAL, zamiast AudioQueue. Pojawiło się wstępne wsparcie dla informacji geograficznych. Naprawiono ponad 68 błędów.