Blender

Witold Jaworski od wielu lat zajmuje się modelarstwem i grafiką trójwymiarową. Postanowił stworzyć poradnik Wirtualne Modelarstwo, który uczy czytelnika tworzenia wirtualnego modelu samolotu, przy pomocy Blendera, GIMPa i Inkscape-a. Zachęca wiele osób do nauki komputerowych programów graficznych i spróbowania swoich sił. Książka liczy 1310 stron i 4000 ilustracji, jest udostępniona na warunkach licencji Creative Commons.

Wirtualne Modelarstwo jest dużą publikacją, która została podzielona na mniejsze rozdziały:

  • Wyciąg I: Przygotowania. Opis przygotowania rysunków referencyjnych, potrzebnych do stworzenia modelu. Wykorzystywane są aplikacje GIMP 2.8 i Inkscape 0.48.
  • Wyciąg II: Modelowanie. Opis formowania modelu na podstawie przygotowanych wcześniej planów i fotografii. Czytelnik nie musi znać Blendera, a cykl rozpoczyna się od ogólnego wprowadzenia do tego programu. Następnie pojawia się formowaniae najprostszych części, stopniowo wprowadzając kolejne techniki modelowania.
  • Wyciąg III: Materiały i tekstury. Opis przygotowania podstawowych materiałów i ich tekstur, a także kompozycji typowej sceny w locie. Wykorzystuje silnik renderujący Cycles z Blender 2.7.
  • Wyciąg IV: Detale i renderowanie. Opis tworzenia różnych detali samolotu, przede wszystkim podwozia i kabiny pilota. (Figurkę pilota znajdziesz w materiałach towarzyszących tej książce). Omawiam tu także metody sterowania ruchem rozmaitych zespołów (np. chowanie podwozia czy wysuwanie klap). Na koniec pokazuję kompozycję przykładowych scen w locie i na ziemi