Wspólne stanowisko ws. swobodnego dostępu do wnioskowania i rozliczania grantów

Wspólne stanowisko ws. swobodnego dostępu do wnioskowania i rozliczania grantów

przez -
0 371
Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO

Podmioty uprawnione do wnioskowania o środki unijne lub krajowe, w ramach różnych programów muszą składać wnioski o dofinansowanie i rozliczać się z projektów. Używają przy tym specjalnych wniosków elektronicznych, które posiadają szereg specyficznych funkcji, które jak się okazuje, działają wyłącznie w pakiecie biurowym Microsoft Office.

Nie byłoby w tym nic złego, gdyby specyfikacja obsługiwanego formatu była w pełni wolna i otwarta, dostępna dla wszystkich. Niestety tak nie jest, a jedynymi systemami na których działa wspomniany pakiet to Microsoft Windows i Mac OS X. Rodzi to spore problemy dla podmiotów, które w swojej działalności używają np. Linuksa oraz LibreOffice. Firma lub organizacja otwierająca dokument w wolnym pakiecie, może mieć ubytki w dokumencie, który ma wypełnić.

Wiele konkursów i celów programów w swoich założeniach ma działania związane z likwidacją wykluczenia cyfrowego, równouprawnieniem nie tylko płci ale również dostępu do środków publicznych, wcielaniem w życie zasady konkurencyjności na rynku w tym ICT, rozwojem demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego – integralną częścią tego procesu jest informatyzacja.

Ponadto gro z podmiotów uprawnionych do wnioskowania o granty i realizujących projekty dofinansowane od dawna wspomina, że należy skuteczniej promować swobodny dostęp do narzędzi informatycznych i możliwości nieskrępowanego wyboru dowolnych rozwiązań technologicznych w komunikacji na linii Instytucja Pośrednicząca/Rozliczający i przyjmujący wnioski a podmioty wnioskujące i realizujące projekty ze środków publicznych – dlatego też zapraszamy wszystkie zainteresowane indywidualne osoby oraz podmioty, do opracowania wspólnego stanowiska w sprawie, które zostanie przesłane do zarządzających środkami grantowymi w tym do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Nad stanowiskiem pracujemy na ogólnodostępnym PAD-zie, pod adresem: piratepad.net/qhiuxXIrsn, wstępnie do 8 marca 2012 roku, czyli do Dnia Kobiet, których prawa i równouprawnienie są wspierane oraz kluczowe w wielu programach grantowych.
Podmioty zamierzające poprzeć wspólnie wypracowane stanowisko prosimy o dopisywanie się na PAD-ie lub zgłaszanie chęci podpisania opracowanego stanowiska na liście dyskusyjnej, o której mowa niżej.