Współpraca międzi GNOME a Mozillą

Współpraca międzi GNOME a Mozillą

przez -
2 297
Open Source

Dwie fundacje: GNOME Foundation oraz Mozilla Foundation ogłosiły, że współpraca między nimi umacnia się. Głównym celem tej współpracy ma być wsparcie dla programistów oraz zwiększenie funkcjonalności dla aplikacji deskotpowych tworzonych dla wolnych systemów operacyjnych, a w szczególności dla Linuksa. Obie fundacje ustaliły trzy główne elementy na jakich ma działać ta współpraca.

Mozilla Foundation zobowiązała się przyłączyć do ciała doradczego GNOME oraz do wspomagania rozwoju projektu. Mozilla nadal będzie rozwijać integrację platformy XUL oraz Firefoksa ze środowiskiem graficznym GNOME. Fundacja przekaże również datek w wysokości 10,000 dolarów dla GNOME Foundation. Pieniądze zostaną przeznaczone na ulepszenie dostępności środowiska w ramach programu: “GNOME Outreach Program: Accessibility”.