Y PPA Manager 0.0.8.4

Y PPA Manager 0.0.8.4

przez -
0 550
Paczki, RPM

Alin Andrei ogłosił wydanie Y PPA Manager 0.0.8.4 – graficznego narzędzie do łatwego zarządzania i wyszukiwania repozytoriów Personal Packager Archive (PPA). Potrafi dodawać, usuwać i czyścić PPA, wyszukiwać wszystkie PPA dostępne na Launchpad dla wybranych pakietów, robić kopie zapasowe i odzyskiwać PPA, usuwać powtarzające się źródła PPA. Jest zintegrowany z szybkimi listami Unity.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano Ubuntu appindicator: pracuje w samodzielnym trybie (startuje automatycznie podczas logowania i nie wymaga Y PPA Manager do uruchomienia) lub trybie regularnym (startuje w czasie otwierania Y PPA Manager i kończy podczas jego zamknięcia). Appindicator jest domyślnie wyłączony i trzeba go włączyć ręcznie w Ustawieniach
  • Ikony Ubuntu mono dark/light dla nowego appindicator
  • Pogram używa wbudowanych i zmodyfikowanych ikon Faenza dla głównego interfejsu
  • Dodano możliwość importu wszystkich brakujących kluczy GPG
  • Dodano funkcję naprawiania wszystkich błędów w kluczach GPG
  • Integracja z kdesudo
  • Zmieniono nazwy ikon NotifyOSD w celu działania z KDE
  • Wsparcie Linux Mint 12 Lisa

Poczynając od tej wersji, Y PPA Manager powinien w pełni pracować pod KDE, aczkolwiek część rzeczy może nie działać właściwie, np. wyświetlanie powiadomień w panelu KDE. Wygląd również nie jest najlepszy, przez użycie YAD (alternatywy GTK do Zenity).

Aby zainstalować program wystarczy wydać te polecenia:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/y-ppa-manager
sudo apt-get update
sudo apt-get install y-ppa-manager