Y PPA Manager 0.9.9.2 z obsługą Linux Mint 16 oraz Ubuntu 14.04...

Y PPA Manager 0.9.9.2 z obsługą Linux Mint 16 oraz Ubuntu 14.04 LTS

przez -
2 744
Paczki, RPM

Zespół WebUpd8 ogłosił wydanie Y PPA Manager 0.9.9.2, graficznego menadżera do zarządzania repozytoriami oprogramowania PPA na systemach Ubuntu. Dzięki niemu w łatwy sposób dodamy i usuniemy repozytorium, sprawdzimy co aktualnie jest dodane w systemie, pobierzemy brakujące klucze GPG, czy naprawimy uszkodzone PPA. Aplikacja została napisana w języku skryptowym Bash oraz programie do wyświetlania grafiki yad.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano obsługę systemów Linux Mint 16 oraz Ubuntu 14.04 LTS
  • Dodano przycisk install w menu Manage PPA -> List Packages, co pozwala na szybką i łatwą instalację pakietów, bezpośrednio z poziomu aplikacji
  • Aplikacja pokazuje wszystkie dostępne pakiety, dodane do naszego systemu
  • Dodano możliwość pobierania plików z repozytoriów PPA bez potrzeby ich dodawania
  • Kopia zapasowa i przywracanie PPA odbywa się razem z kluczami PPA
  • Dodano komendę: update-ppa, dzięki której można zaktualizować konkretne repozytoria, bez potrzeby aktualizacji wszystkich
  • Pojawiło się kilka opcji do ponownego włączania repozytoriów, po aktualizacji do nowszej wersji Ubuntu lub Linux Minta
  • Usunięto powtarzające się repozytoria
  • Dodano obsługę szybkich list Ubuntu oraz AppIndikactor