Wydana została wersja poprawkowa systemu monitorującego Zabbix 1.8.16. Naprawiono znalezione błędy oraz udoskonalono stabilność.