Ogłoszono wydanie Zabbix 1.8.18 i Zabbix 2.0.9. Wydanie to naprawia głównie znalezione błędy. Usunięto problemy z SQL injection oraz wycieki pamięci. Dodano DejaVu 2.34 i zaktualizowano tłumaczenia. Zoptymalizowano rysowanie wykresów.