Alexei Vladishev ogłosił wydanie Zabbix 3.0, które jest jednym z najbardziej przełomowych w historii. Są to m.in. Nowy wygląd Dashboardu, szyfrowane i uwierzytelniane połączenia demona aplikacji, prognozowanie i przewidywanie zdarzeń, monitoring zużycia procesora dla każdego procesu, wykonywanie itemów w określonym czasie, wsparcie dla większej liczby procesów eskalatorów, wymuszane uruchomienie housekeepera, obsługa uwierzytelniania SMTP, bardziej elastyczne zbiorcze oznaczanie alarmów i wiele innych.

Nowy wygląd Dashboardu w Zabbix 3

Najbardziej zauważalną zmianą jest całkowicie przeprojektowany wygląd. Deweloperzy postawili na nowoczesność, prostotę oraz użyteczność. Interfejs automatycznie dopasowuje się do wielkości ekranu, dzięki czemu nawet na urządzeniach mobilnych będziemy mieli schludny wygląd. Zmieniono kolory a także czcionkę, dzięki czemu alarmy oraz reszta interfejsu stała się o wiele czytelniejsza. Postawiono także na całkowicie płaski interfejs, który według nas jest o wiele czytelniejszy i ładniejszy.

Zabbix 3.0

Prócz tego możemy wybrać odświeżone style, jak np. czarny lub jasny.

Zabbix 3.0

Szyfrowane i uwierzytelniane połączenia demona aplikacji

Wiele osób długo wyczekiwało tej funkcji. W końcu mamy dostępne w pełni szyfrowane połączenia demona aplikacji z poszczególnymi komponentami: serwerem, agentami i narzędziami konsolowymi. Ma to chronić wrażliwe dane, przesyłane pomiędzy serwerem monitorującym, a naszymi maszynami. Samo szyfrowanie może zostać wyposażone w uwierzytelnianie. Czyli tylko zaufane komponenty z odpowiednimi certyfikatami lub kluczami będą mogły się komunikować z demonem. I co najważniejsze, zarówno demon, jak i agent mogą się nawzajem weryfikować. Przy kompilacji Zabbix-a należy pamiętać o dołączeniu odpowiednich bibliotek: mbed TLS (PolarSSL), GnuTLS lub OpenSSL.

Prognozowanie i przewidywanie zdarzeń

W Zabbix 3 pojawiło się prognozowanie i przewidywanie wydarzeń. Są to bardzo przydatne funkcje, które pomogą wielu administratorom w monitoringu maszyn. Od teraz Zabbix zbiera dokładne informacje o wszystkich pojawiających się problemach i na wykresie pokazuje nam przewidywalne zachowania w czasie. Dzięki temu możemy sami zdefiniować trigger, który załączy się w momencie możliwości wystąpienia takowego problemu, jeżeli tylko Zabbix ze zebranych danych stwierdzi, że coś takiego może mieć miejsce.

Zabbix 3.0

Dobrym przykładem niech będzie wykres powyżej, gdzie mamy nasze założenia zapełnienia się partycji /home oraz dane zebrane przez Zabbix z ostatniej godziny. Jasno widać, że dzięki temu nasz trigger załączy się o wiele szybciej.

Monitoring zużycia procesora dla każdego procesu

W Zabbix 3 dodano nowy item: proc.cpu.util, który będzie działał na systemach Linux i Solaris. Pozwala on na monitorowanie zużycia procesora przez konkretny proces lub grupę procesów.

Zabbix 3.0

Przykłady:
proc.cpu.util[,john] – będziemy monitorować zużycie zasobów procesora przez użytkownika john
proc.cpu.util[httpd,john] – będziemy monitorować zużycie zasobów procesora przez procesy httpd dla użytkownika john

Odpytywanie kluczy w określonym momencie

W końcu możemy zdefiniować wykonywanie danego itemu w określonym czasie. Możemy ustawić dzień, miesiąc, godzinę, minut lub sekundę.
Zabbix 3.0

Poniżej mamy wykres, który pokazuje nam odstępy czasowe, w których wykonał się dany item.
Zabbix 3.0

Prywatne mapy sieci, screeny i slajdy

Od teraz możemy współdzielić nasze mapy sieci, screeny i slajdy z innymi użytkownikami. Dzięki temu możemy stawić widoczność dla userów bez praw administratora. Dodatkowo taki użytkownik może otrzymać prawa dostępu do konkretnych czynności, związanych z danym screenem., slajdem lub mapą sieci.

Zabbix 3.0

Zabbix 3.0

Zabbix 3.0

Wymuszane uruchomienie housekeepera

Porządkowanie jest procesem periodycznym, wykonywanym przez serwer Zabbix. Proces usuwa przedawnione i skasowane przez użytkownika informacje. W Zabbix 3 możemy wymusić włączenie tego procesu w zadanym momencie przy pomocy tej komendy:
zabbix_server -R housekeeper_execute

Wsparcie dla większej liczby procesów eskalatorów

Proces eskalatora w serwerze Zabbix-a odpowiada za wykonywanie różnych zdefiniowanych akcji. Czyli np. pojawia się trigger, do którego jest przypisana akcja wysłania maila do określonych użytkowników i w tym momencie eskalator się włączą i działa. O ile przy małej liczbie użytkowników nie sprawia to problemu, o tyle przy dużej ich ilości oraz dodatkowo np. przypisana jest inna akcja, to wpierw trzeba czekać na wysłanie wszystkich maili, a dopiero potem wykonać inną akcję.

Zabbix 3.0

W Zabbix 3 możemy ustawić do 100 procesów eskalatora, w pliku konfiguracyjnym, przy pomocy parametru StartEscalators=50. Dzięki temu duża liczba maili zostanie rozdzielona na kilka procesów eskalatora, a druga akcja otrzyma także osobny proces eskalatora.

Eksportowanie i importowanie mapowania wartości

Mapowanie wartości (value mappings) to jedna z ciekawszych funkcji. Pozwala ona na uproszczenie pobierania danych, poprzez przypisanie do danej wartości czytelnego dla nas oznaczenia. Od teraz możemy te mapy wartości eksportować i importować.

Zabbix 3.0

Obsługa uwierzytelniania SMTP

Wcześniej Zabbix mógł wysyłać powiadomienia mailowe, jedynie po porcie 25, bez żadnego szyfrowania, czy uwierzytelniania. Od teraz jest możliwe ustawienie szyfrowania i uwierzytelniania.

Zabbix 3.0

Automatyczne wybieranie trybu host inventory

Od teraz możemy ustawić domyślny tryb dla host inventory nowo dodawanych maszyn lub wykrywanych przy pomocy discovery.

Zwiększono minimalny czas pokazywany na wykresach do minuty

Do tej pory, podczas podglądania wykresów mogliśmy maksymalnie ustawić czas tylko jako godzinę. Od nowej wersji jest możliwość ustawienia nawet jednej minuty.

Zabbix 3.0

Bardziej elastyczne zbiorcze oznaczanie alarmów

Rozbudowano możliwość potwierdzania i oznaczania alarmów zbiorczo. Możemy wybrać tylko konkretne zdarzenie, wszystkie te same zdarzenia z problemem lub ogółem wszystkie zdarzenia. Prócz tego możemy dodawać kilka wiadomości w zbiorowym potwierdzaniu.

Zabbix 3.0

Opis triggera w podglądzie zdarzenia w Kokpicie

Po najechaniu na problem w Last 20 issues, pojawia się małe okienko. Dodano w nim pole z opisem, co robi dany trigger.
Zabbix 3.0

Brak komentarzy

Odpowiedz