Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych Politechniki Łódzkiej zaprasza na cykl darmowych, otwartych zajęć w ramach prowadzonych szkoleń z administracji systemami GNU/Linux. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Jedynym wymogiem jest uprzednie zgłoszenie chęci uczestnictwa. Tematyka zajęć:

  • Instalacja i pierwsze kroki w systemie (28.02)
  • Kopie bezpieczeństwa, konsola ratunkowa (29.02)
  • Serwer WWW Apache (06.03)

Szczegółowe informacje: www.linux.zsk.p.lodz.pl

Brak komentarzy

Odpowiedz